қазақша     русский                                                                 

Қамқоршылық кеңестің ережесі

ЕРЕЖЕ

 Қамқоршылық Кеңес туралы

«Есту және сөйлеу қабілеті бұзылған балалар арналған  № 1 арнайы жалпы білім беретін мектеп-интернаты» ММ

2018-2019 оқу жылына

 

  1. Жалпы ереже

 

1.1. «Есту және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған № 1 арнайы жалпы білім беретін мектеп-интернаты» мемлекеттік мекемесінің Қамқоршылық кеңесі (бұдан әрі-Кеңес) ұжымдық өзін-өзі басқару органы болып табылады.

 

1.2. Қамқоршылық кеңес өз мақсаттарын өз мүшелерінің дербестігі мен бастамашылдығы, олардың шығармашылық, жеке, қаржылық және материалдық қатысуы негізінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Ережеге сәйкес Қамқоршылық кеңес қызметінің барлық салалары мен бағыттарына жүзеге асырады.

1.3. Қамқоршылық кеңесінің шешімі оның айрықша құзыреттілігінен тыс консультативтік және ұсынымдық сипатта болады.

 

  1. Қамқоршылық кеңес қызметінің мақсаты мен мәні

 

2.1. Кеңестің негізгі мақсаты мектепте білім беру үдерісін дамытуға және жетілдіруге бағытталған қызметті жүзеге асыру болып табылады.    Кеңес қызметінің мақсаттары мен міндеттері:

— мектепке оның жарғылық функцияларын қоғамдауына ықпал ету;

— білім беру оқу бағдарламаларын табысты іске асыру мақсатында білім алушылар мен мектептің педагогикалық ұжымы үшін қажетті жағдайлар жасау;

— мектептің одан әрі дамуына ықпал ету;

— білім беру процесін жетілдіру және білім беру сапасын арттыру;

— тәрбие үрдісін дамытуға қатысу;

— оқу мекемесінің педагогикалық және басқа да қызметкерлеріне қосымша әлеуметтік кепілдіктер жасау және олардың еңбек жағдайларын жақсарту;

қамтамасыз ету үшін бюджеттен тыс қаражатты тартуға жәрдемдеседі;    — оқушыларды оқыту жағдайын жақсарту, олардың әлеуметтік қорғалу деңгейін арттыру;

— оқу орнының, оның оқушылары мен қызметкерлерінің құқықтары мен мүдделерін құқықтық қамтамасыз ету, қорғау және қолдау.

2.2. Кеңес қызметінің мәні:

— тәрбие және оқыту саласында халықаралық ынтымақтастықты орнату мен дамытуға жәрдемдесу;

— білім алуға ықпал ету, тұрмыстық жағдайларды жақсарту және халықтың әлеуметтік осал топтарынан білім алушыларды жұмысқа орналастыру, сондай-ақ оларға өзге де мүмкін болатын көмек көрсету;

— білім беру ұйымдарының қызметіндегі кемшіліктерді жоюға бағытталған ұсыныстар енгізу;

— жеке, заңды тұлғалардың, қоғамдық ұйымдардың өтеусіз түсімдері мен қайырмалдықтарынан, гранттарынан, қайырымдылық және демеушілік көмектерінен тұратын ерікті жарналарды тарту;

— оқушылардың тамақтануын ұйымдастыру;

— оқу орнының, оның білім алушылары мен қызметкерлерінің сырттай құқықтары мен мүдделерін барлық заңды тәсілдермен және құралдармен заңды қорғау;

— білім беру мекемесінің жергілікті актілерін, білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысу;

— оқу орнына оқу, әдістемелік, жарнамалық және басқа да материалдар мен құралдарды оқу және жариялау, білім беру сапасы мен тиімділігін арттыратын оқу орнында инновациялық білім беру жұмыстарын жүргізуге көмек көрсету;

— Қамқоршылық кеңес қызметін насихаттау және ақпарат, қолдау.

 

  1. Қамқоршылық кеңесінің құрылымы, оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

3.1. Қамқоршылық кеңес өз құрылымы бойынша төрағадан, орынбасардан, хатшыдан және кеңес мүшелерінен тұрады.

3.2. Кеңеске мүшелік жеке және ұжымдық болуы мүмкін. Кеңес мүшелері азаматтық ретінде, сондай-ақ заңды тұлғалар бола алады.

Ұжымдық мүшелер өзінің мүшелігін кеңестің басқару органдарында өз өкілдері арқылы іске асырады. Жеке мүшелер Кеңестің қызметіне жеке өзі қатысады.

Қамқоршылық кеңестің құрамына:

— Қамқоршылық кеңес құрылатын білім беру ұйымының басшысы;

— басқа білім беру ұйымдарының, басқару органдарының өкілдері;

— жұмыс берушілер және әлеуметтік серіктестер;

— қоғамдық ұйымдардың, қорлардың, қауымдастықтардың өкілдері;

— демеушілер;

— осы оқу орнындағы оқушылардың ата-аналары.

3.3. Кеңестің жаңа мүшелерін қабылдау Кеңестің жалпы жиналысында жазбаша өтініш негізінде жүзеге асырылады.

3.4. Кеңес мүшесі өз қалауы бойынша кеңес мүшелерінен шығу туралы жазбаша өтініш беру арқылы одан кедергісіз шығуға құқылы. Егер Кеңес мүшесінің қызметі осы Ережеге қайшы келсе, онда ол жалпы жиналыста кеңестен шығарылуы мүмкін.

3.5. Кеңестің барлық мүшелері тең құқықтарға ие. Ұжымдық мүшенің құқықтары кеңестің жеке мүшесінің құқықтарына тең. Кеңес құрылтайшыларының басқа мүшелердің алдында артықшылығы жоқ.

 

Мүше құқылы:

— кеңестің басқару органдарына сайлау және сайлану, олардың құрылымы мен құрамына кандидатуралар бойынша ұсыныстар енгізу;

— Кеңес қызметінің іс-шаралары бойынша ұсыныстар енгізуге, оларды Кеңестің жалпы жиналысымен талқылауды талап етуге  ;

— оқу мекемесіне өз еркімен көмек көрсету;

— оқу орнындағы оқу-тәрбие процесін дамыту және жетілдіру, арнайы мамандарды даярлау, қайта оқыту және біліктілігін арттыру, оқу орнының оқу-материалдық базасын дамыту бойынша ұсыныстарды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

— Кеңес қызметі туралы ақпаратпен кедергісіз танысуға; Кеңестің лауазымды тұлғаларының Кеңес мүшесінің осы ақпаратқа қол жеткізуін шектеуге құқығы жоқ.

 

3.6. Кеңес мүшелері:

— осы Ереженің нормаларын сақтау және орындау;

— осы Ережеде көзделген Кеңестің қызметіне қатысу.

 

3.7. Кеңес, оның мүшелері оқу орны персоналының қызметтік қызметіне тікелей араласуға құқылы емес.

  1. Кеңесті Басқару

4.1. Кеңестің жоғары басқару органы жалпы жиналыс болып табылады. Жалпы жиналыс қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет өткізіледі. Қамқоршылық кеңес төрағасының немесе оның мүшелерінің төрттен бір бөлігінің бастамасы бойынша кезектен тыс жалпы жиналыс құрылуы мүмкін.

4.2. Жалпы жиналыс, егер оған Қамқоршылық кеңес мүшелерінің кемінде 2/3 қатысса, шешім қабылдауға құқылы. Шешімдер Кеңес мүшелерінің жай көпшілігімен қабылданады. Қамқоршылық Кеңестің жалпы жиналысының шешімдері барлық мүдделі тұлғаларға жеткізіледі.

4.3. Қамқоршылық Кеңестің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне:

-Қамқоршылық кеңес мүшелерін сайлау және қамқоршылық кеңес мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау;

 

 

Қамқоршылық кеңесінің төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау;

— Қамқоршылық кеңес қызметінің басымдықтарын анықтау және оны жетілдіру туралы шешім қабылдау, Қамқоршылық кеңестің құрылымы мен басқаруын өзгерту;

— Қамқоршылық кеңестің қарамағындағы қаржы қаражатын және басқа да мүлікті қалыптастыру және пайдалану қағидаттарын анықтау, түскен ерікті жарналардың шығыс сметасын бекіту;

— Қамқоршылық кеңесін тарату.

4.4. Жалпы жиналыстың құзыретіне де жатады:

— Қамқоршылық кеңестің жыл сайынғы есебін қарау және бекіту;

— оқу орнының қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

— Қамқоршылық кеңестің талқылауына шығарылған басқа да мәселелерді қарау.

4.5. Қамқоршылық кеңесінің төрағасы өз құзыретіне сәйкес:

— кеңестің жұмысын ұйымдастырады және қызметін басқарады, жалпы жиналыстарда, Қамқоршылық кеңестерде төрағалық етеді;

— Қамқоршылық Кеңестің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

— Қамқоршылық кеңеске және оның мүдделеріне қатысты барлық мәселелер бойынша мемлекеттік, қоғамдық және басқа да ұйымдармен және жеке тұлғалармен барлық өзара қарым-қатынаста сенімхатсыз Қамқоршылық кеңесінің атынан өкілдік етеді.

— Қамқоршылық Кеңестің жалпы жиналысының құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелерді шешеді.

4.6. Басқарма хатшысы:

— Қамқоршылық Кеңестің жалпы жиналыстарын өткізуді ұйымдастырады

— Қамқоршылық Кеңестің жалпы жиналыстарының хаттамаларын жүргізуді және сақтауды ұйымдастырады.

  1. Қамқоршылық кеңесінің қызметін тоқтату тәртібі

5.1. Қамқоршылық кеңес өз қызметін тоқтатуы мүмкін:

— оқу орны құрылтайшысының бастамасы бойынша;

— Қамқоршылық кеңесінің бастамасы бойынша