русский

Қамқоршылық кеңес туралы

Қамқоршылық кеңесі туралы ережесі

Қамқоршылық кеңесін құру туралы бұйрық

Қазынашылыққа хат

Демеушілік қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шотын ашу туралы рұқсат

Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

Білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесі қызметін ұйымдастыру туралы ережені бекіту туралы